Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp - Mã CK : ABI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam19,500,00052.9
TCT CP tái Bảo hiểm Việt Nam3,200,0008.7
Công ty cho thuê tài chính I NHNO2,100,0005.7
Trần Ngọc Tuấn340,9000.9
Nguyễn Văn Minh100,0000.3
Đỗ Minh Hoàng70,0000.2
Mai Khánh Chung50,0000.1
Hoàng Thị Tính40,0000.1
Mai Sinh40,0000.1
Quách Tá Khang31,3900.1
Hoàng Đình Phượng27,4000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ABI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hoàng Đình PhượngTrưởng ban kiểm toánBán27,40017,400012/12/201727,400
Hoàng Thị TínhPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐBán9,5009,500-9,50008/12/20170
Hoàng Đình PhượngTrưởng ban kiểm toánBán30,0000-2,60030/10/201727,400
Hoàng Thị TínhPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐBán10,00010,000-50025/09/20179,500
Trần Ngọc TuấnPhụ trách CBTTBán360,90020,000-20,00002/11/2016340,900
Trần Ngọc TuấnPhụ trách CBTTBán368,00030,000-7,10026/08/2016360,900
Lưu Thị Việt HoaThành viên BKSBán5,4000-5,40014/06/20160
Hoàng Thị TínhThành viên HĐQT/Phó TGĐMua01,000022/03/20160
Hoàng Thị TínhỦy viên HĐQTMua88,000100,00065,00003/02/2015153,000
Hoàng Thị TínhỦy viên HĐQTMua88,000100,000019/12/201488,000
Công ty cho thuê tài chính II NHNOCổ đông lớnBán2,100,0002,100,000-2,100,00015/10/20140
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt NamCổ đông lớnMua15,300,0004,200,0004,200,00015/10/201419,500,000
1