Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Mã CK : SVC

Từ ngày Đến ngày
NgàyGiá đóng cửaThay đổi (+/-/%)Giá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtKhớp lệnhThỏa thuận
KLGDGTGDKLGDGTGD
18/12/2019 40.10 1.10 (2.82%) 40.00 40.10 40.00 2,120 84,960,000 0 0
17/12/2019 39.00 -1.00 (-2.50%) 40.00 40.50 39.00 17,460 698,450,000 0 0
16/12/2019 40.00 0.00 (0.00%) 40.00 40.00 40.00 30,990 1,239,600,000 0 0
13/12/2019 40.00 0.00 (0.00%) 40.00 40.00 40.00 15,040 601,600,000 0 0
12/12/2019 40.00 0.00 (0.00%) 40.00 40.60 40.00 15,050 602,010,000 0 0
11/12/2019 40.00 -0.60 (-1.47%) 40.60 40.60 40.00 5,100 204,060,000 0 0
10/12/2019 40.60 0.00 (0.00%) 40.60 40.60 40.00 7,070 283,890,000 0 0
09/12/2019 40.60 -0.05 (-0.12%) 40.00 40.60 40.00 7,210 288,410,000 0 0
06/12/2019 40.65 2.65 (6.97%) 40.65 40.65 40.00 620 24,880,000 0 0
05/12/2019 38.00 -2.50 (-6.17%) 40.45 40.50 38.00 32,280 1,307,020,000 0 0
04/12/2019 40.50 0.50 (1.25%) 39.80 40.50 39.80 32,950 1,333,220,000 0 0
03/12/2019 40.00 0.00 (0.00%) 40.00 40.00 40.00 30 1,200,000 0 0
02/12/2019 40.00 1.00 (2.56%) 39.00 40.00 36.30 10,040 374,970,000 0 0
29/11/2019 39.00 0.00 (0.00%) 39.00 39.00 39.00 0 0 0 0
28/11/2019 39.00 0.00 (0.00%) 40.00 40.50 39.00 7,030 281,820,000 0 0
27/11/2019 39.00 -1.00 (-2.50%) 40.00 40.00 39.00 510 19,990,000 0 0
26/11/2019 40.00 0.00 (0.00%) 40.00 40.00 39.20 9,240 365,580,000 0 0
25/11/2019 40.00 0.00 (0.00%) 40.00 40.00 39.00 6,520 255,300,000 0 0
22/11/2019 40.00 2.45 (6.52%) 40.00 40.00 39.30 4,630 0 0 0
21/11/2019 37.55 -2.45 (-6.12%) 41.00 41.00 37.30 80 3,060,000 0 0