Công ty Cổ phần Thép Hương Thịnh - Mã CK : HTS

Từ ngày Đến ngày
NgàyDư muaDư bánSố lệnh muaKL đặt muaKLTB
1 lệnh mua
Số lệnh bánKL đặt bánKLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua
đặt bán