Sản lượng thuỷ sản 2 tháng đầu năm tăng nhẹ

Hạ An

10:07 28/02/2019

BizLIVE - Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 988,3 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thuỷ sản 2 tháng đầu năm tăng nhẹ

Ảnh minh họa.

Theo đó, sản lượng thủy sản tháng 2/2019 ước tính đạt 490,3 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng cá đạt 360,3 nghìn tấn, tăng 5,5%; sản lượng tôm đạt 43,6 nghìn tấn, tăng 0,9% và thủy sản khác đạt 86,4 nghìn tấn, tăng 4,9%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 232,5 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 166,8 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 32,6 nghìn tấn, tăng 2,5%. 

Nuôi cá tra tiếp tục thuận lợi, giá cá tra ổn định ở mức 28.500-30.000 đồng/kg. Sản lượng cá tra tháng 2 ước tính đạt 80,1 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương có diện tích nuôi cá tra lớn như: Đồng Tháp đạt sản lượng 33,6 nghìn tấn, tăng 4,1%; An Giang đạt sản lượng 26,6 nghìn tấn, tăng 8%; Cần Thơ đạt sản lượng 12,7 nghìn tấn, tăng 12,6%.

Sau khi thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, người nuôi tôm tiến hành vệ sinh ao nuôi để chuẩn bị cho vụ mới, các hộ nuôi đang thiếu hụt nguồn cung về giống chất lượng cao, do đó năng suất thu hoạch tôm nuôi không cao. Sản lượng tôm sú trong tháng 2 ước tính đạt 12,7 nghìn tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 16,1 nghìn tấn, tăng 3,9%.

Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản khai thác tháng 2 ước tính đạt 257,8 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 193,5 nghìn tấn, tăng 6,3%; tôm đạt 11 nghìn tấn, giảm 3,5%. Riêng sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 243,9 nghìn tấn, tăng 6,1%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, sản lượng thủy sản ước tính đạt 988,3 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 464,7 nghìn tấn, tăng 3,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 523,6 nghìn tấn, tăng 5,3% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 494,9 nghìn tấn, tăng 5,7%).

HẠ AN