BizLIVE - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 9,7 tỷ USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm đạt 9,7 tỷ USD
Cá tra là mặt hàng xuất khẩu giảm tới 27% trong 2 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm đầu vào của ngành nông nghiệp ước đạt khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt trên 1 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính riêng tháng 2/2020, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,57 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng giảm 7% so với tháng 1/2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 1,3 tỷ USD, lâm sản chính đạt gần 739 triệu USD, thủy sản đạt 440 triệu USD và chăn nuôi đạt 32 triệu USD…
Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, nhóm nông sản chính ước đạt 2,5 tỷ USD, giảm 4,3%; lâm sản chính ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 10,2%; thủy sản ước đạt 932 triệu USD, giảm 15,9%; chăn nuôi ước đạt 74 triệu USD, giảm 9,6%.
Một số mặt hàng như gạo và sắn đều tăng về lượng và giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, gạo xuất khẩu đạt 890.000 tấn (tăng 27%) với giá trị đạt 410 triệu USD (tăng 33%); sắn xuất khẩu đạt 130.000 tấn (tăng 40%) với giá trị 27 triệu USD (tăng 70%). Các mặt hàng lâm sản chính xuất khẩu cũng tiếp tục tăng cao; trong đó giá trị gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,53 tỷ USD (tăng 10%)…
Trong 2 tháng đầu năm nay, khá nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm như: Cá tra (giảm 27%), hạt điều (giảm 17%), cao su (giảm 16%), rau quả (giảm 12%)… Nguyên nhân là do tháng 1 là tháng Tết và giá trị xuất khẩu bình quân một số mặt hàng sang Trung Quốc - một trong những thị trường chính nhập khẩu giảm so với năm 2019.

HẠ AN