Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 9 đạt 3,04 tỷ USD

Nguyễn Thắm

16:17 26/09/2017

BizLIVE - Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 9 năm 2017 ước đạt 3,04 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 9 đạt 3,04 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 14,38 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,91 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,78 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Biểu đồ tỷ trọng giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng chính trong xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 9/2017  
Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9 năm 2017 ước đạt 466 nghìn tấn với giá trị đạt 210 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 4,57 triệu tấn và 2,02 tỷ USD, tăng 20,8% về khối lượng và tăng 18,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng năm 2017 đạt 440,3 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Xuất khẩu cà phê tháng 9 năm 2017 ước đạt 86 nghìn tấn với giá trị đạt 201 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,11 triệu tấn và 2,54 tỷ USD, giảm 20,7% về khối lượng nhưng tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 2.281,4 USD/tấn, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 9 năm 2017 đạt 174 nghìn tấn với giá trị đạt 279 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 979 nghìn tấn và 1,66 tỷ USD, tăng 13,3% về khối lượng và tăng 52,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao su xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 1.715,7 USD/tấn, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Khối lượng xuất khẩu chè tháng 9 năm 2017 ước đạt 13 nghìn tấn với giá trị đạt 21 triệu USD, đưa khối lượng xuât khẩu chè 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 103 nghìn tấn và 165 triệu USD, tăng 12,6% về khối lượng và tăng 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá chè xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 1.584 USD/tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 9 năm 2017 ước đạt 32 nghìn tấn với giá trị 320 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 257 nghìn tấn và 2,55 tỷ USD, giảm 0,2% về khối lượng nhưng tăng 25% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 9.891,3 USD/tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 9 năm 2017 ước đạt 13 nghìn tấn, với giá trị đạt 62 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 181 nghìn tấn và 966 triệu USD, tăng 23% về khối lượng nhưng giảm 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 5.377,3 USD/tấn, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 9 năm 2017 đạt 601 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5,51 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 9 năm 2017 ước đạt 696 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5,91 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 9 năm 2017 ước đạt 294 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,64 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2016. 
Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 9 năm 2017 ước đạt 312 nghìn tấn với giá trị đạt 86 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,9 triệu tấn và 729 triệu USD, tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 2,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

NGUYỄN THẮM