BizLIVE - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chủ động ban hành kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu của đơn vị.
Bộ Giao thông tăng cường thanh tra chống buôn lậu xăng dầu
Ảnh minh họa.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 của Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389), Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ về đo lường, chất lượng, hồ sơ và hóa đơn chứng từ, kịp thời phát hiện các hành vi trong hoạt động mua bán, cung cấp nhiên liệu, dầu nhờn cho đội tàu; phổ biến đến toàn thể thuyền viên, sỹ quan trên tàu hiểu rõ và không tham gia tiếp tay, bao che cho các đối tượng buôn lậu xăng dầu, kịp thời tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng.
Đồng thời, các đơn vị của Bộ GTVT cũng phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên tuyến đường bộ, được sắt, đường thủy và hàng không, đã kịp thời ngăn chặn, xử lý hiệu quả việc vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm trong lĩnh vực đường sắt, hàng không, đường bộ và đường thủy trong thời gian qua.
Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, hãng hàng không và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cảng vụ hàng không thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của cán bộ, nhân viên cũng như của hành khách đi tàu bay.  
Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia phối hợp với các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không cơ bản đã kịp thời ngăn chặn, xử lý hiệu quả việc vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có lập kế hoạch triển khai, phát động các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

HẠ AN