Bộ Công Thương đề xuất xóa bỏ độc quyền điện, xăng dầu

Tâm An

17:42 24/07/2015

BizLIVE - Sẽ có 7 loại hàng hóa và 9 dịch vụ Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại. Đáng chú ý, xăng dầu và điện sinh hoạt không thuộc danh mục, vàng miếng là một trong 7 loại hàng hóa độc quyền.

Bộ Công Thương đề xuất xóa bỏ độc quyền điện, xăng dầu

Nhà nước chỉ độc quyền trong khâu vận hành, truyền tải ở các nhà máy điện lớn. Ảnh: TL

Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại theo đó Nhà nước sẽ chỉ độc quyền 16 loại hàng hoá và dịch vụ.
Trong dự thảo lần này không hề đề cập đến lĩnh vực xăng dầu. Như vậy có thể hiểu xăng dầu sẽ được xóa bỏ độc quyền nếu Dự thảo Nghị định được thông qua và có hiệu lực.
Với ngành điện, Nhà nước chỉ độc quyền trong khâu vận hành, truyền tải ở các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Đồng thời, Nhà nước cũng độc quyền ở các công trình thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.
Trong 16 lĩnh vực độc quyền của Bộ Công Thương được chia làm hai nhóm: Hàng hóa và Dịch vụ.
Cụ thể về hàng hóa, nhà nước sẽ độc quyền ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; Sản xuất vàng miếng, vàng nguyên liệu; Phát hành sổ xố kiến thiết; Nhập khẩu thuốc lá; Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng.
Về lĩnh vực dịch vụ, Nhà nước độc quyền trong Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ công đảm bảo an toàn hàng hải; Bảo đảm hoạt động bay; Xuất bản; In, đúc tiền.
Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Theo dự thảo, Nhà nước chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền hoặc các thành phần kinh tế khác không có khả năng tham gia.
Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại phải được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

TÂM AN