Lúa IR 50404 và vai trò dự trữ lương thực

Lúa IR 50404 và vai trò dự trữ lương thực
Hiện nay, giá gạo IR 50404 trên thị trường nội địa đang ở mức 10.000 đồng/kg, giá chào xuất khẩu là 440 USD/tấn, đây là mức giá rất cao đối với gạo IR50404...
Chat với BizLIVE