Cùng dòng sự kiện "Xu thế sở hữu bất động sản" tìm hiểu về xu hướng cũng như thực tế từ các nước về vấn đề sở hữu bất động sản và thực tiễn tại Việt Nam.