World Cup 2018
Thông tin xung quanh việc mua bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam và những tác động của ngày hội bóng đá này đến nền kinh tế trong nước và thế giới.