Uber rút khỏi Đông Nam Á
Ngày 26/3, Uber đã chính thức nhường lại thị trường Đông Nam Á cho Grab, đây là thỏa thuận sáp nhập lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực. Theo thông cáo của Grab, Uber sẽ giữ 27,5% cổ phần của hãng này, CEO Uber sẽ tham gia vào ban lãnh đạo Grab.