Hội thảo “Tiêu điểm Bất động sản quý I, xu hướng & cơ hội đầu tư quý II/2019” điểm lại hoạt động của thị trường bất động sản vừa qua, kết quả đạt được, những thuận lợi và vướng mắc, rào cản cần tháo gỡ của thị trường, đồng thời nhận định hướng chuyển động, sức hấp thụ, thu hút đầu tư trong thời gian tới.