Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016 nhằm đề ra các giải pháp về xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.