Tin tức liên quan đến quá trình thoái vốn Nhà nước tại Sabeco.