TekINSIDER
Chân dung những doanh nghiệp công nghệ: Quá trình hình thành và phát triển của các startup công nghệ Việt và thế giới, những khó khăn mà các nhà sáng lập phải trải qua.