Tăng thuế GTGT lên 12%
Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ mức thông thường 10% lên 12%; mức 5% đang áp dụng cho một số nhóm hàng hoá, dịch vụ lên mức 10% và từ không chịu thuế VAT lên chịu thuế VAT với một số nhóm như phân bón, máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp…