Sốt đất ở đặc khu
Thời gian gần đây cơn sốt đất hoành hành tại nhiều địa phương đặc biệt là các vùng dự kiến sẽ trở thành đặc khu như Phú Quốc, Vân Đồn,...