Thông tin tổ hợp dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư lên đến 10,6 tỷ USD tương đương 230.000 tỷ đồng do Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư dự kiến sẽ khởi công đầu năm 2017 đang dấy lên nhiều lo ngại liên quan đến hiệu quả của dự án cũng như tác động môi trường mà dự án có thể gây ra.