Sản xuất nông nghiệp hiện nay không còn là công việc chỉ dành cho nông dân khi nhiều doanh nghiệp lớn đã trực tiếp đầu tư sản xuất vào nông nghiệp. Đây là xu hướng mới và được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi cho nông nghiệp Việt Nam. Đi trước đón đầu xu hướng này, UBND tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.