Năm 2016 khép lại với rất nhiều sự kiện, biến động của tình hình kinh tế - chính trị, đời sống trong và ngoài nước. Hãy cùng điểm lại những biến động lớn trong năm qua qua loạt bài "nhìn lại năm 2016".