Cùng nhìn lại một năm 2015 đầy biến động của tình hình chính trị, kinh tế vĩ mô, tài chính, doanh nghiệp, bất động sản,... trong nước và thế giới.