Cùng dòng sự kiện "Miền Trung với khát vọng vươn lên" điểm qua về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của vùng miền Trung theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đóng góp lớn hơn vào quy mô kinh tế của cả nước…