Mất bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm
Thông tin xoay quanh việc mất tấm bản đồ quy hoạch 1/5.000 của khu đô thị mới Thủ Thiêm.