Mã độc "bắt cóc" dữ liệu WannaCry xuất phát từ một công cụ của NSA gây thiệt hại trên toàn thế giới và đã xuất hiện ở Việt Nam.