Kỳ họp Quốc hội thứ 6, khoá XIV
Sáng 22/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng trong đó có các vấn đề về kinh tế, tài chính như kết quả 3 năm thực hiện tái cơ cấu, điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020, tiến hành phê chuẩn Hiệp định CPTPP…