Kỳ họp Quốc hội thứ 5, khóa XIV
Sáng 21/5, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV khai mạc. Kỳ họp sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng và bế mạc vào 15/6/2018.