Câu chuyện công ty đa cấp thu hút tiền của người dân bất hợp pháp không phải chỉ đến vụ Liên Kết Việt vỡ lỡ mới lộ ra mà đã được phản ánh nhiều trước đó. Thực tế kinh doanh đa cấp tại Việt Nam vẫn đang có nhiều biến tướng nhưng chưa bị xử lý nghiêm.