Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp, ngân hàng trong quý I/2019