Đạm Phú Mỹ báo lãi “đậm”

Đạm Phú Mỹ báo lãi “đậm”

Mặc dù doanh thu của Đạm Phú Mỹ chỉ tăng nhẹ trong năm 2020 nhưng lợi nhuận tăng 85% so với 2019 nhờ doanh thu tài chính tăng, lợi nhuận khác tăng.
Chat với BizLIVE