Hanjin Shipping Global, hãng vận tải biển lớn nhất của Hàn Quốc, mới đây vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ theo chương 15 của luật phá sản Mỹ, sau khi bị các chủ nợ ngắt dòng tài chính hỗ trợ.