Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2015 chủ đề: “Kinh tế Việt Nam - Hội nhập và phát triển bền vững” là nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp,... trao đổi về những vấn đề kinh tế nổi cộm trong quá trình hướng tới hội nhập và phát triển bền vững.