Thông tin TP. HCM chuẩn bị trang bị máy tính bảng cho học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 khiến nhiều người đặt câu hỏi? Ai sẽ hưởng lợi từ đề án hơn 4.000 tỷ đồng này?