Đánh thuế nhà trên 700 triệu
Mới đây Bộ Tài chính có đề xuất đánh thuế tài sản đối với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên. Đề xuất này của Bộ Tài chính đã nhận được nhiều quan điểm trái chiều từ phía chuyên gia và người dân.