Cơn sốt đầu cơ tiền ảo
Các đồng tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, Ripple đang đem lại một sự lựa chọn thay thế cho các phương thức huy động vốn truyền thống.