"Cởi trói" condotel
Các dự án condotel đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, loại hình đầu tư căn hộ này vẫn còn gặp những vướng mắc về quy hoạch, pháp lý và hạn chế trong việc tiếp cận thông tin về năng lực chủ đầu tư. Việc "cởi trói" về mặt pháp lý sẽ giúp thị trường bất động sản Việt Nam phát triển hơn trong những năm tới.