C2, Rồng đỏ nhiễm chì
Thông tin nhiều lô nước uống C2, Rồng Đỏ của Công ty TNHH URC Hà Nội (URC) có hàm lượng chì vượt ngưỡng quy định thời gian gần đây đang khiến dư luận hoang mang. Mặc dù, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định buộc ngừng lưu thông hai lô hàng của công ty này nhưng Tthời gian sản xuất và kiểm tra cách nhau ba tháng, khiến nhiều người lo lắng lô hàng bị thu hồi cũng đã tiêu thụ gần hết.