Bỏ hay giữ Thông tư 20
Thông tư số 20/2011/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 12/5/2011 đã hết hiệu lực vào ngày 1/7/2016 vừa qua. Và hiện tại, việc duy trì hay bãi bỏ thông tư này đang là câu chuyện gây tranh cãi.