TPP được đánh giá là hiệp định tạo bước ngoặt với kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên chỉ có 12 nước tham gia. Vậy đâu là cơ sở cho nhận định TPP là bước ngoặt?