BizTALK “Làm ăn gì năm 2017?” là sự kiện để nhìn lại nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 và đưa ra dự báo trong năm 2017. Đồng thời, các chuyên gia tham gia buổi tọa đàm cũng sẽ góp phần làm rõ một loạt câu hỏi về cơ hội kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, hay tiền tệ… trong bối cảnh tình hình thế giới cũng đang có những phức tạp như bầu cử Tổng thống Mỹ, Brexit, các đối tác của Việt Nam cũng đang có những biến đổi về tình hình chính trị như Hàn Quốc, trong khi đó cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra.