Trong 15 năm trở lại đây, không ít doanh nhân trẻ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập các công ty sản xuất kinh doanh đa dạng trong giai đoạn nền kinh tế đang tăng trưởng nóng. Khủng hoảng kinh tế thế giới ập đến cùng với khủng hoảng tài chính Việt Nam đã tác động trực tiếp đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp. Tuy nhiên, những doanh nhân trẻ có tri thức và khát vọng vẫn đứng vững trước sóng gió của thị trường và điều hành doanh nghiệp phát triển thuận lợi.