Hội thảo Bất động sản trước những cơ hội mới do BizLIVE tổ chức ngày 4/11/2014.