Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước do Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn hiện đại. Tuy nhiên, hiện tại bãi rác này vẫn chỉ hoạt động theo hình thức chôn lấp rác, rác từ TP.HCM đưa về chất thành núi và không được xử lý kịp nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Nam Sài Gòn.