Nhìn lại hành trình 30 năm lan tỏa, tác động của dòng vốn FDI đối với nền kinh tế Việt Nam.