[Video] 16 dự án giao thông, môi trường 6 tỷ đô Hà Nội muốn làm

Bá Đô - Tạ Lư

08:01 07/11/2017

Trong số các dự án đầu tư đổi đất lấy hạ tầng mà Hà Nội đang đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng, có 12 dự án giao thông, còn lại là lĩnh vực môi trường.

Theo VnExpress