BizLIVE - Tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc xác định quy mô dự án và khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án chưa hợp lý dẫn đến khi thực hiện phải cắt giảm quy mô, kéo dài tiến độ, điều chỉnh tổng mức đầu tư…
Vì sao trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng của Bộ Ngoại giao chậm tiến độ?
Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao. Ảnh: Zing

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao (đợt 6). Thời gian kiểm toán được tiến hành từ ngày 5/10/2016 đến 30/11/2016.

Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao là dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt được tách làm 2 dự án thành phần gồm dự án chuẩn bị mặt bằng và dự án xây dựng công trình chính được phê duyệt tại Quyết định 1999 ngày 7/7/2009 của Bộ Ngoại giao với tổng mức đầu tư 3.484 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện do nhiều nguyên nhân như biến động giá cả vật tư, vật liệu xây dựng, tiền lương nhân công, tỷ giá… Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định 1394 ngày 14/7/2014 phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án giai đoạn 1 lên 4.022,7 tỷ đồng.

Trên cơ sở tổng mức đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1 được duyệt, Ban quản lý đã phê duyệt dự toán các gói thầu với tổng giá trị là 5.952,7 tỷ đồng, vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Theo Kiểm toán Nhà nước, việc xác định cơ cấu chi phí các gói thầu trong tổng mức đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1 chưa hợp lý. Với việc xác định số lượng vật tư, thiết bị của các gói thầu để thi công và đưa vào sử dụng các hạng mục của dự án trong giai đoạn 1 như yêu cầu của Quyết định 1394 ngày 14/7/2014 chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án, dẫn đến việc số lượng vật tư thiết bị phải lắp đặt trong giai đoạn 1 vượt số lượng trong cơ cấu tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Kiểm toán cũng chỉ ra rằng, việc phân chia và xác định số lượng vật tư thiết bị cần lắp đặt cho giai đoạn 1 theo yêu cầu phân kỳ đầu tư của dự án (do CTCP Công nghệ xây dựng và môi trường lập) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tính đồng bộ của cả hệ thống. Đến thời điểm kiểm toán, dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư giai đoạn 1.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, Ban quản lý dự án đã tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và tìm các biện pháp thực hiện tuy nhiên, tổng thể các gói thầu được kiểm toán đều bị chậm tiến độ.

Nguyên nhân chậm tiến độ được chỉ ra do điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, phân kỳ giai đoạn đầu tư và phụ thuộc vào tiến độ phân bổ kế hoạch vốn của dự án.

Đánh giá về tính hiệu quả của dự án, kiểm toán cho biết, chủ đầu tư và ban quản lý đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả của dự án. Hiện dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện, đến thời điểm kiểm toán giá trị thực hiện là 3.406 tỷ đồng/tổng mức đầu tư 4.022 tỷ đồng, các công việc cơ bản hoàn thành.

Cũng theo kiểm toán, việc xác định quy mô dự án và khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án chưa hợp lý (theo quyết định ngày 7/7/2009 của Bộ Ngoại giao dự kiến hoàn thành năm 2014) dẫn đến khi thực hiện dự án phải cắt giảm quy mô, kéo dài tiến độ, điều chỉnh tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư.

“Việc phân kỳ đầu tư dự án thành 2 giai đoạn trong khi một số hạng mục dùng chung cho cả dự án đã xây dựng xong và một số hạng mục đang xây dựng dở dang dẫn đến việc làm giảm tính kinh tế và hiệu quả của dự án do chưa phát huy được hết hiệu quả sử dụng của các hạng mục đã xây dựng”, báo cáo kiểm toán cho hay.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng cho biết, công tác quản lý, thực hiện dự án còn một số sai sót dẫn đến phải điều chỉnh số liệu theo kết quả kiểm toán cũng làm ảnh hưởng đến tính kinh tế của dự án.

Về tính hiệu lực của dự án, Kiểm toán Nhà nước cho biết, tiến độ dự án chậm so với kế hoạch ban đầu, phải gia hạn thời gian thi công làm ảnh hưởng đến tính hiệu lực của dự án.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Bộ Ngoại giao rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định khi định mức chưa được phê duyệt; đơn giá vật tư, thiết bị chưa được xác định chính xác là chưa đủ điều kiện theo quy định; chỉ đạo ban quản lý dự án rà soát dự toán các gói thầu chi tiết, tránh tình trạng tổng các dự toán gói thầu lớn hơn tổng mức đầu tư được phê duyệt…

NGUYỄN THẢO