BizLIVE -

Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương theo hình thức BT, tỉnh Bắc Ninh trả cho Hải Phát Thủ Đô hơn 42,18ha đất; trong đó có 33,8ha đất trồng lúa.

Trả 33,8ha đất trồng lúa cho Hải Phát làm dự án BT, Bắc Ninh nói gì?
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường giải thích về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án BT trên địa bàn tỉnh.
Văn bản này được ban hành sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có yêu cầu kiểm tra, rà soát giải trình việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án trên địa bàn, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương và Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ADEL, tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
Theo đó, giải trình về 2 dự án trên, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (thực hiện theo hình thức BT) với diện tích 28,15ha; trong đó sử dụng vào 24,6ha đất trồng lúa tại thị xã Từ Sơn.
Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ADEL, tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn hoàn trả chi phí xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương với diện tích 42,18ha; trong đó sử dụng vào 33,8ha đất trồng lúa.
“Cả 2 dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại Văn bản số 2398/TTg-KTN ngày 20/12/2011. Tuy nhiên, đến nay đã quá 3 năm chưa thực hiện; do đó cần phải xin lại chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật đất đai”, Văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.
Đề cập đến việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án đã được Phó Thủ tướng Thường trực đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh áp dụng hình thức Hợp đồng BT để thực hiện việc xây dựng, tôn tạo Khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương tại Văn bản số 2226/VPCP-KGVX ngày 05/4/2010 của Văn phòng Chính phủ.
Ngoài ra, theo Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 2 dự án này đã được cơ quan nhà nước được ủy quyền và nhà đầu tư ký kết hợp đồng BT vào ngày 28/3/2016, ký điều chỉnh bổ sung vào ngày 18/6/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát lại nội dung của hợp đồng đảm bảo tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.
“Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT quy định: Quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư là đất chưa giải phóng mặt bằng hoặc đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy định: Đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; việc thu hồi đất đối với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án”, UBND tỉnh Bắc Ninh dẫn giải.
Giải trình về quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là đất chưa giải phóng mặt bằng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, cả 2 khu đất dự kiến thực hiện dự án có trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bắc Ninh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 07/5/2018, có trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Từ Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31/5/2019, có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Từ Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016. 
Do đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp nêu trên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được phê duyệt, quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng.
“Việc thu hồi đất đối với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai. Hiện nay, nhà đầu tư đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để tiến hành giải phóng mặt bằng”, UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.
Liên quan đến 2 dự án này, theo tìm hiểu của BizLIVE, ngày 28/3/2016, hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương, cùng dự án đối ứng Khu đô thị ADEL Đình Bảng đã được ký kết tại tỉnh Bắc Ninh, giữa hai đơn vị là Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và Liên danh HAB. 
Theo đó, liên danh HAB gồm: Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô– Công ty CP Đầu tư ADEL – Công ty CP Bất động sản Hải Phát là nhà đầu tư được chỉ định theo Văn bản số 273/UBND-XDCB ngày 03/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh để tiến hành triển khai các bước tiếp theo của xây dựng dự án. 
Sau khi được giao dự án, liên danh trên đã lập ra doanh nghiệp dự án mang tên: Công ty CP Đầu tư Hải Phát Kinh Bắc. 
Theo giới thiệu, tổng quy mô hai dự án lên đến 80ha; trong đó, dự án đầu tư xây dựng Tôn tạo khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương rộng 40ha, cùng dự án đối ứng Khu đô thị ADEL Đình Bảng rộng 40ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng, dự kiến dự án được khởi công vào tháng 7/2016.

TUẤN MINH