TP.HCM tiếp tục chấp thuận xây đường ở khu Đông

Huyền Trâm

14:15 06/10/2017

BizLIVE - Thành phố liên tiếp triển khai hàng loạt dự án hạ tầng kỹ thuật ở khu Đông.

TP.HCM tiếp tục chấp thuận xây đường ở khu Đông

Thành phố sẽ xây đường nối Khu Công nghệ cao với Công viên khoa học và công nghệ Thành phố.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận hướng tuyến và quy mô xây dựng đường nối Khu Công nghệ cao với Công viên khoa học và công nghệ Thành phố, bao gồm cả công trình cầu bắc qua sông Tắc, quận 9.

UBND quận 9 được giao rà soát các dự án thương mại trong khu vực, xem xét các dự án có khả năng sinh lợi nhờ hướng tuyến giao thông kết nối nói trên, để đề nghị chủ đầu tư dự án đóng góp kinh phí, hỗ trợ thành phố thực hiện công trình.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố cần rà soát tình hình quản lý sử dụng đất tại khu vực tuyến đường đi qua, xem xét tính khả thi của việc kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách thành phố.

HUYỀN TRÂM