Thu hồi hơn 22.500m2 đất xây trung tâm thương mại của Nguyễn Kim

Vạn Xuân

11:51 08/01/2019

BizLIVE - Khu “đất vàng” hơn 22.500m2 được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty Nguyễn Kim Thanh Hóa xây dựng trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Nguyễn Kim đã bỏ hoang dự án này.

Thu hồi hơn 22.500m2 đất xây trung tâm thương mại của Nguyễn Kim

Khu đất bỏ hoang vừa bị thu hồi của Nguyễn Kim.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền mới đây đã ký Quyết định số 5324/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim. 
Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi 22.598,5m2 đất của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật.
Lý do thu hồi đất do vi phạm quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.
Trước đó, ngày 17/4/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa thuê khu đất trên để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa. Hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn trong vòng 50 năm. 
Tuy nhiên, mặc dù dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, đồng thời được phê duyệt đánh giá tác động môi trường từ năm 2015 nhưng sau đó, chủ đầu tư không triển khai thực hiện khiến khu đất bị bỏ hoang nhiều năm.

VẠN XUÂN