BizLIVE -

Tỉnh Thanh Hoá vừa quyết định cho thuê đất thu tiền một lần, thời hạn đến ngày 18/10/2063.

Thanh Hóa dùng gần 52ha đất xây resort
Phối cảnh dự án Sao Mai resort.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai thuê đất đợt 1 để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân.
Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi 273.709m2 đất do UBND xã Thọ Lâm quản lý tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai chuyển mục đích sử dụng 244.177m2 đất sang đất thương mại dịch vụ. 
Đồng thời, cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai thuê 517.887m2 đất đợt 1 để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa, với các chức năng sử dụng đất cụ thể: Khu đón tiếp và điều hành (Khu A) 23.811m2; Khu đồi tịnh tâm (Khu B) 49.400 m2; Khu nghỉ dưỡng (Khu C) 138.280 m2; Khu dưỡng (Khu D) 78.500 m2; Khu Villa (Khu E) 45.675,9 m2; Khu đảo Ngọc (Khu F) 38.660 m2; Khu mặt nước 143.560m2 
Hình thức giao đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê đất đến ngày 18/10/2063.

VÂN PHONG